Villa til leje i BIOT, Côte d'Azur
Huset Beskrivelse Billeder Biot Priser Reservation
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Reservationsbetingelser


Villaen ejes af 6 danske familier. Vi er meget glade for den, og vi håber, at den bruges med omtanke.

Inventar

Huset har udstyr til 8 personer. Sengelinned, håndklæder og viskestykker lejes seperat i forbindelse med kontraktudfærdigelse. Villaen må ikke beboes af flere end 8 personer.

Der er telefon i huset. Udgående opkald afregnes efter opgørelse fra det franske telefonselskab.

Ankomst og afrejse

Lejeperioden løber fra lørdag kl.16 til lørdag kl.10.

Nøgler fremsendes sammen med kørsels- og brugervejledning én uge før afrejse eller efter aftale.

Rengøring

Slutrengøring foregår efter ejernes anvisning.

Bestilling og betaling

Når lejer har returneret lejekontrakten, er den bindende for begge parter, såfremt 30% af lejebeløbet er betalt til udlejer senest 8 dage efter, at kontrakten er modtaget. Er beløbet ikke modtaget indenfor dette tidsrum, betragtes bestillingen som annulleret, og villaen kan udlejes til anden side.

Restlejen skal indbetales senest 8 uger før lejemålets påbegyndelse. I modsat fald betragtes bestil­lingen som annulleret. Ved bestilling senere end 8 uger før lejemålets start, indestår lejeren for det fulde beløb, som skal betales samtidig med bestillingen.

Afbestilling

Ved afbestilling af villaen mere end 8 uger før lejemålets påbegyndelse betales et afbestillingsgebyr på DKK 750,-/EURO 100,-. Mellem 8 og 4 uger før lejemålets påbegyndelse vil det være muligt at refundere leje­be­løbet med fradrag af 30 %, såfremt villaen kan genudlejes. Senere end 4 uger før lejemålets påbegyndelse kan refusion ikke finde sted.

Depositum

Sammen med restbeløbet indbetales et depositum på DKK 1500,-/ euro 200,-. Dette returneres efter hjemkomst, når der ikke er konstateret fejl og mangler og telefonopgørelsen er kommet fra det franske telefonselskab. Der afregnes derfra kvartalvis bagud, og der kan undertiden gå 3-4 måneder inden afregning forefindes


 

 

 

 

 

 

PDF udskrift

Til toppen